Я люблю тебя больше природы…- Ngọc Châu dịch

Anh yêu em hơn thiên nhiên

Anh yêu em hơn thiên nhiên
Chính em – mảnh đất thần tiên tuyệt vời

Em là tự do trên đời

Thiếu em, đó chỉ là nơi ngục tù!

Yêu không tính đếm, bớt – bù

Lao tường dá hay êm ru lối mòn!

Chỉ mong yêu em nhiều hơn

Vượt qua tầm mọi nguồn cơn tỏ bày

Yêu em liều lĩnh, đắm say

Cả khi say xỉn hoặc ngày bạo thô

Yêu hơn chính mình, đâu ngờ

Yêu nhiều, nhiều lắm, tỉnh mơ tháng ngày

Shakespeare cũng chẳng tày

Đẹp nào trên trái đất này hơn em!

Nhạc hay chưa bõ khát thèm

Bởi thơ và nhạc là em đó mà

Yêu em hơn mọi vinh hoa

Với thời gian mãi chói lòa tình yêu!

Giữ gìn toàn vẹn sớm chiều

Quê hương – em đó, một điều đinh ninh!

Chưa vui ư? Hỡi bạn tình?

Đừng làm Chúa phải bực mình nghe em

Yêu em hơn mọi khát thèm!

Không tình nào có thể đem so cùng!

 

 

 

Я люблю тебя больше природы,

Я люблю тебя больше природы,
Ибо ты как природа сама,
Я люблю тебя больше свободы,
Без тебя и свобода тюрьма!

 

Я люблю тебя неосторожно,
Словно пропасть, а не колею!
Я люблю тебя больше, чем можно!
Больше, чем невозможно люблю!

 

Я люблю безрассудно, бессрочно.
Даже пьянствуя, даже грубя.
И уж больше себя — это точно.
Даже больше чем просто себя.

 

Я люблю тебя больше Шекспира,
Больше всей на земле красоты!
Даже больше всей музыки мира,
Ибо книга и музыка — ты.

 

Я люблю тебя больше славы,
Даже в будущие времена!
Чем заржавленную державу,
Ибо Родина — ты, не она!

 

Ты несчатна? Ты просишь участья?
Бога просьбами ты не гневи!
Я люблю тебя больше счастья!
Я люблю тебя больше любви!

Евгений Евтушенко(1933-2017)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder