Anh ở đâu ..? Vũ Kim Thanh (London)

ANH Ở ĐÂU ..?
Xin báo mộng để em tìm

Cứ đến ngày này hàng năm em lại khóc
Trước nghĩa trang còn trắng những hàng bia
Tuổi xanh ra đi sao chẳng thấy anh về
Để đau mãi nỗi sinh li tử biệt…

Bao nấm mộ vô danh nằm la liệt
Nấm mộ nào gửi lại lúc hành quân
Nấm mộ nào vùi trong trận đánh
Nấm mộ nào đêm rừng xa, suối vắng
Bóng anh nằm yên nghỉ dưới bóng cây

Nơi quê nhà ngóng từng phút từng giây
Nhận báo tử Mẹ vẫn tin anh không chết
Vẫn từng đêm mơ gặp đứa con về…

Anh ở đâu
Người lính trẻ đất quê
Xin báo mộng cho em tìm anh nhé
Rừng đại ngàn, triền sông hay bờ suối .?
Nắm đất nào anh nằm lại nghìn thu

Cứ đến ngày này hàng năm em lại khóc
Mái đầu xanh, anh ơi, giờ nhuốm bạc
Em thay Mẹ nén nhang đêm cầu khấn
Anh ở đâu xin báo mộng để em tìm ..???

V.K.T

                                                  (London)

Bài viết khác