Bài hát: Chiều Cát Bà

Nhân Lễ hội Làng cá Cát Bà 1/4; Mời các bạn xem phim “Bài hát: Chiều Cát Bà trên vanhaiphong.com. 

(Phim được chiếu ở video clip lề bên phải trang web vanhaiphong.com; Thứ 7 tuần sau, vanhaiphong sẽ giới thiệu bộ phim mới, mời các bạn tiếp tục đón xem)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder