Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng dành cho Lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT


Trong hai ngày 30 và 31/05/2016 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng dành cho Lãnh đạo các Hội Liên hiệp VHNT và văn nghệ sỹ các tỉnh thành khu vực phía Bắc.

Trong hai ngày 30 và 31/05/2016 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng dành cho Lãnh đạo các Hội Liên hiệp VHNT và văn nghệ sỹ các tỉnh thành khu vực phía Bắc.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và các văn nghệ sĩ Hải Phòng dự hội nghị.

 

Thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương: đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban thường trực; đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương… đã giới thiệu với hội nghị các chuyên đề Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2010 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Hội nghị cũng dành thời gian giải đáp những ý kiến, đề xuất của các văn nghệ sĩ.

Hội Liên liệp VHNT Hải Phòng đã cử đoàn gồm 10 văn nghệ sĩ tham gia Hội nghị này.

Đ.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder