Chủ tịch Hội Nhà văn VN tiếp Giám đốc Viện William Joiner

Giám đốc Viện nghiên cứu chiến tranh và hậu quả xã hội…

 

Sáng 17/10/2013, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – nhà thơ Hữu Thỉnh đã có buổi tiếp Giám đốc Viện nghiên cứu chiến tranh và hậu quả xã hội William Joiner (William Joiner Institute) – ông Thomas T. Kane. Từ khi William Joiner Center được phát triển thành William Joiner Institute, ông Thomas T. Kane được bầu làm Giám đốc đầu tiên của Viện.

Ngay sau khi nhậm chức Giám đốc Viện William Joiner, ông Thomas T. Kane đến thăm Việt Nam và trình diện Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Trước đó, nhà thơ Kevin Bowen (Giám đốc Trung tâm William Joiner) đã có nhiều hoạt động tại Việt Nam và trở thành một người bạn thân thiết của các nhà văn Việt Nam.

Sáng 17/10/2013, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – nhà thơ Hữu Thỉnh đã có buổi tiếp Giám đốc Viện nghiên cứu chiến tranh và hậu quả xã hội William Joiner (William Joiner Institute) – ông Thomas T. Kane. Từ khi William Joiner Center được phát triển thành William Joiner Institute, ông Thomas T. Kane được bầu làm Giám đốc đầu tiên của Viện.

Ngay sau khi nhậm chức Giám đốc Viện William Joiner, ông Thomas T. Kane đến thăm Việt Nam và trình diện Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Trước đó, nhà thơ Kevin Bowen (Giám đốc Trung tâm William Joiner) đã có nhiều hoạt động tại Việt Nam và trở thành một người bạn thân thiết của các nhà văn Việt Nam.

Nguồn VanVN.Net

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder