Chương trình giao lưu “Tổ quốc và Thơ”

http://catbien.vnweblogs.com/gallery/8211/475347-a01.jpg

Sáng ngày 16.12.2014, CLB Thơ Bạch Đằng, CLB Thơ Trung dũng quyết thắng, CLB Thơ Công an hưu trí TP Hải Phòng, kết hợp cùng tổ chức chương trình giao lưu “Tổ quốc và Thơ”. Đông đảo các đại biểu khách quí, các nhà thơ, cùng BCN và Hội viên các CLB đã tham gia vui vẻ, đầm ấm. Các bài thơ ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và thành phố thân yêu; Tấm lòng chiến sĩ đồng bào dành cho Đảng, cho Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mặc dù tuổi đã cao nhưng hội viên các CLB thơ Bạch Đằng, CLB Thơ Trung dũng quyết thắng, CLB Thơ Công an hưu trí TP Hải Phòng vẫn luôn dồi dào bút lực, dành tâm sức, trí tuệ viết lên những vần thơ làm đẹp thêm cuộc đời.

MT

Bài viết khác

Trả lời