Chùm thơ Nguyễn Hồng Văn

Dòng sông quen với bộn bề dòng sông…

Nguyễn Hồng Văn

Tên khai sinh: Nguyễn Quang Minh

Sinh ngày 1 tháng 7 năm 1934

Kết nạp vào hội Văn Học Nghệ thuật Hải Phòng năm 1978

Địa chỉ hiện nay: 37A, Thư Trung 2, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313.828520 – Di động: 01659543284

Tính ra cũng đã gần 40 năm cầm bút của Nguyễn Hồng Văn với 14 tập thơ, truyện thơ đã xuất bản. Lục bát là để thơ mà Nguyễn Hồng Văn yêu mến, chăm bẵm. Ông tìm cách ngắt dòng, lặp từ nhưng không lặp nghĩa. Rồi thì “thuận nghịch độc” hay “thủ vĩ ngâm”. Để làm được như vậy tác giả phải công phu trong việc cài cắm câu chữ sao cho câu thơ, bài thơ vẫn có nghĩa mà âm nhịp, âm vận vẫn được bảo đảm. Chúng ta hãy chia sẻ cùng ông và đến với những gì mà ông tìm kiếm.

 

ĐÊM THÁNG MƯỜI

(Bài thơ viết ở dạng ngắt nhịp, xuống dòng. Ở mỗi dòng đều có ít nhất một từ lặp lại, đồng từ nhưng không đồng nghĩa)

Vành trăng nghiêng

Chấn song nghiêng

Nỗi riêng

Lạnh

Khoảng phòng riêng

Tháng Mười

 

Một người

Nằm nhớ một người

Nụ cười bắt gặp

Nụ cười

Thoáng xa

 

Tháng Ba

Âm ỉ tháng Ba

Ướt đầm tháng Bảy

Thấm qua

Tháng này

 

Ta đây

Chẳng có mình đây

Dang vòng tay

Lạnh vòng tay

Tháng Mười

 

TRONG MƠ

(Bài thơ trong 22 dòng lục bát, mỗi dòng có ít nhất một từ lặp lại đồng từ nhưng khác nghĩa)

Bấy giờ mới biết bấy giờ

Như không, em cứ hững hờ như không

Chiều đông qua, lại chiều đông

Chiếc chăn đơn chiếc vẫn trông, vẫn chờ

Trong mơ, lại tưởng không mơ

Bờ môi vai ấy chạm bờ vai – môi!

Tôi thì không nghĩ riêng tôi

Còn em có nhận cuộc đời riêng em?

Hội làng mở hội em xem

Tôi mong hội mở, tôi đem em về

Qua đê chạm cỏ ven đê

Dòng sông quen với bộn bề dòng sông

Biển bờ, bờ biển mênh mông

Thuyền xa đêm lạnh, bến trông đợi thuyền!

Tháng giêng chưa hết tháng giêng

Mùa hoa phượng vẫn còn nguyên một mùa

Người xưa tình chuyện sau xưa

Lấy năm chia tháng, chia mùa cho năm?

Ruột tằm trả nghĩa thân tằm

Vì tơ ăn đứng, ăn nằm vì tơ!

Bây giờ nằm hỏi bấy giờ

Trong mơ lại tưởng không mơ hở mình?!

 

 

VU VƠ LỤC BÁT

(Bài thơ viết ở dạng đọc xuôi, đọc ngược rồi lại đọc xuôi kết lại thành bài thơ lục bát vòng tròn đọc không bao giờ hết)

Đọc xuôi:

Canh tàn, đợi đã tàn canh

Thành – không – ai biết

chậm, nhanh, trong, ngoài….

Mai mốt, tính lại mốt mai

Đai đeo lòng để chớ ai bận lòng…

Đong khi biết lượng khi đong

Phòng thư đây đã đợi mong ngày ngày

Say tình say. Chút men say!

 

Đọc ngược:

Say men chút. Say tình say

Ngày ngày mong đợi đã đây thư phòng

Đong khi lượng biết khi đong

Lòng bận ai chớ để lòng đeo đai…

Mai mốt lại tính, mốt mai

Ngoài, trong, nhanh, chậm biết ai không thành

Canh tàn đã đợi, tàn canh.

 

NHV

Bài viết khác

Trả lời

violin amazon amazon greens powder