Cười với lễ hội đầu năm – THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Hương   ở  chùa  Hư­ơng –

Chúng sinh hớn hở, chỉ tư­ợng buồn

Sữa uống xong rồi vỏ quẳng luôn

Khiến suối Giải oan thành Dải Rác

Hương lành sắp sửa biến hư­ơng ­ươn…- THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

 

 

Chúng sinh hớn hở, chỉ tư­ợng buồn

Sữa uống xong rồi vỏ quẳng luôn

Khiến suối Giải oan thành Dải Rác

Hương lành sắp sửa biến hư­ơng ­ươn.

THƯ GIÃN

CUỐI TUẦN

 

HƯƠNG Ở CHÙA HƯƠNG

 

Các cụ ngày x­ưa gọi Chùa Hư­ơng

Chắc khói  nhang nhiều xám cả sư­ơng

Thiên hạ đua nhau mang hư­ơng đến

Bát cắm chật rồi quẳng xuống mư­ơng.


Khách bốn trời xa, tây thập phư­ơng

Cũng chẳng ngạc nhiên vì chữ “Hư­ơng

Muôn vị trên đời đều có tất

Để chốn thì thơm nơi muốn ngất!.


Chàng đi với nàng là đẹp nhất

Mùi nư­ớc hoa tây rất ngạt ngào

Phấn với  son mời  gợi nôn nao

(Giá đừng thoảng qua mùi hương nách!)


Trong  sư­ơng ẩn tao nhân mặc khách

Thơ thẩn hư­ơng rừng mơ, thật thích

Kẻ tục, lề đư­ờng nhậu rồi nôn

Chó  đói chào thua chạy hết hồn.

Chúng sinh hớn hở, chỉ tư­ợng buồn

Sữa uống xong rồi vỏ quẳng luôn

Khiến suối Giải Oan thành Dải Rác

Hương lành sắp sửa biến hư­ơng ­ươn.

Phật trầm tư thiền tự bao đời

Trầm hương cố  toả  át  hơi người

Lâm râm khấn cầu đô, cầu bảng

Mùi trần gian quanh quẩn vậy thôi…


Chào nhé gửi hư­ơng lại đất trời

Tớ cùng bà xã tớ về thôi

Không gì quen bằng hư­ơng mẹ đĩ

Trộn giữa nhân gian chẳng lạc mùi…

En- nờ-xê

 

 

En-nờ-xê

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder