Cười xả láng – THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Cười xả láng – THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Cười xả láng – THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Thứ gi ở đằng sau?

Sau lưng người đàn ông đẹp trai là người đàn bà đễ mang thai

Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không

Sau lưng người đàn ông ngoại tình là người đàn bà ngồi rình

Sau lưng người đàn ông lắm tài là người đàn bà chân dài

Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực

Sau lưng người đàn ông hư đốn là người đàn bà thiếu thốn

Sau lưng người đàn ông nhu nhược là người đàn bà láo xược

Sau lưng người đàn ông đi xa là người đàn bà trăng hoa

 

(sưu tầm mạng)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder