Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 29

  Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng CHƯƠNG 12 Toranaga giận tím gan. Cho đến nay, ông vẫn điều khiển Hội đồng để cho số phiếu luôn phân làm hai... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 28

Dịch giả: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng “Blackthorne dừng lại vì những tiếng nói to ở bên ngoài phòng. Hiromatsu và một nửa số người gác lập tức khép lại thành... Read more »

Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 5

Chương bảy Trong đám thị tì, Hồng Tước là đứa được công chúa Bana ưa thích nhất. Không phải vì nó đẹp hơn các đứa khác – điều này công chúa không... Read more »

Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu Kì 3

Chương năm Quan ngự thiện hầu com vua Biđa thường phàn nàn với ngự thiện phu nhân: “Bệ hạ vất vả ngay cả lúc ăn, không phải ngài không thích thú với... Read more »

Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 2

Chương ba Vua Biđa vừa dứt lời thì tiếng trăm họ sôi lên rổn rảng như cái bụng vĩ đại của thiên nhiên gặp ngày ăn phải của ôi. Nghe từng lời... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 26

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng   CHƯƠNG 11 ~ Yoshi Naga, sĩ quan phụ trách đội gác, một gã thanh niên mười bảy tuổi hiểm độc, tính tình bần... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 25

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng Blackthorne gật đầu, sung sướng để cho người ta nói huyên thuyên, sung sướng nghe, nóng lòng muốn biết. ” Taiko cho tập trung... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 24

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng Lướt toàn bộ. Không có gì. Một lần nữa. Không có gì. Lại nữa. Cái gì kia? Ngay ở trên mực nước thủy triều?... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 23

CHƯƠNG 09 ~ Họ nhanh chóng lên bờ đất, Blackthorne định dẫn đầu nhưng Yabu đã làm đảo lộn vị trí đó, đi mạnh mẽ khó mà theo kịp. Sáu người Samurai... Read more »

Chuyện tình người điên- Nguyễn Hiếu – Kì 1

PHẦN I XỨ SỞ THANH BÌNH CỦA VUA BIĐA Chương một TỪ THUỞ NÀO ẨY NHỈ? CHUYỆN NÀY ẨY MÀ… NHƯNG KÌA… Gió, gió bao giờ cũng thế, giống như người đàn... Read more »