Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 127

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng “Con nói rằng Đại nhân Toranaga sẽ khôn khéo hơn Ishido… và sẽ thắng?” “Không, thưa cha. Không ai sẽ thắng, nhưng không có... Read more »

Thuyền nghiêng – Tiểu thuyết của Dương Thị Nhụn

Chương II   Họ Hoàng có tiếng trong việc học hành cứ tưởng phải biết ơn tiên tổ, cúng tế phải thành kính lắm? Nhưng không phải! Một loạt trai thanh gái... Read more »

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng “Bờ phía trước! Yukkuri sei! Chậm lại!” “Hai, Anjin-san”, có tiếng hô đáp lại. Cả hai chiếc thuyền cùng nhau dò đường đi vào... Read more »

Thuyền nghiêng – Tiểu thuyết của Dương Thị Nhụn

Cơ nghiệp nhà ông có chiếc thuyền, ai thuê gì cũng chở. Vì thế bố con ông chỉ nhờ ăn no vác nặng mà có chứ không phải dùng chữ nghĩa để... Read more »

Thuyền nghiêng – Tiểu thuyết của Dương Thị Nhụn

Chùa Đông nghe nói to nhất, xây dựng kì công nhất trong các đình chùa. Ngày ấy người trong làng làm quan nhiều nên việc cúng tiến xây dựng chùa Đông thu... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 125

Ngừoi dịch: Ngô vĩnh Viễn và Bùi Phụng “Phu nhân còn nhớ tên thích khách ở lâu đài Osaka chứ? Nó định ám sát Anjin-san… chứ không phải Toranaga Sama. Viên quản... Read more »

Thuyền nghiêng – Tiểu thuyết của Dương Thị Nhụn

  “Thuyền nghiêng” là cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Dương Thị Nhụn (Dương Hà Dương) do nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành năm 2012. Năm 2020... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 124

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng Kasigi Mizunô, em trai của Yabu và cha của Omi, là một con người nhỏ bé, mắt lồi, trán cao, tóc thưa. Gươm ông... Read more »

Bạch dương – Truyện cho thiếu nhi của Ngọc Châu

Chương 10 BẠCH  DƯƠNG                 Không thể chỉ bằng niềm  tin và  hi vọng mà một ngày nào đó sẽ hết những cảnh đời phải chịu vất vả từ lúc ấu... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 123

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng CHƯƠNG 50 “Ông Anjin-san!” Blackthorne vội vã đi về phía Yabu gọi. Lúc này chiếc kiệu được biến thành một cái bục. Viên thư... Read more »
violin amazon amazon greens powder