Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 36

Dịch giả: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng Blackthorne chưa bao giờ trông thấy ai bé nhỏ như thế. “Konnichi wa”, anh nói. “Konnichi, Toranaga Sama.” Anh cúi chào như một triều... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 35

Dịch giả Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng Toranaga phá tan sự im lặng: “Thế nào?” Hiromatsu nói: “Ngài ở lại hay ra đi lúc này cũng vậy thôi… Vẫn là tai... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 34

Dịch giả: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng “Rồi lại còn ngẫu nhiên ngài Yabu có mặt gần đó với một số người của ngài, một số người của tôi vào đúng... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 33

Người dịch : Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi ngươi gặp Toranaga, Anjin-san. Toranaga đã hỏi những gì, ngươi trả lời ra sao,... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 32

Người dịch Ngô Vĩnh Viễn và Đào Phụng Lẽ ra một giáo hữu của chúng tôi phải là người đầu tiên tới đây và chúng tôi sẽ thừa hưởng vương quốc này... Read more »

Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 8

Chương mười Trước khi chứng kiến cảnh vua Biđa tức giận như thế nào vì việc công chúa Bana làm điều thất thố trong vườn thượng uyển hãy nói đến tiếng cười... Read more »

Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 7

Chương chín Bằng thế võ “độc cước bạt sơn” do Vu Gia đại tướng thuở còn hàn vi khổ công truyền lại cho chàng, Ly Tri đã vượt qua bức tường bao... Read more »

Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 6

Chương tám Lễ nghi đại thần đang chập chờn trong cơn dở thức dở ngủ. Đáng ra sau lễ khải hoàn, sẽ có tiệc toàn triều đình, rượu thịt, đồ nhắm đã... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 31

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng Tinh thần Blackthorne phấn chấn lên, sự tò mò của anh được kích thích với những điều ông thầy tu nói. Súng nào? Vàng... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 30

Người dịch : Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng “Thế nếu tôi đi ngược lại lời khuyên của ông? Nếu tôi điều hành Hội đồng Nhiếp chính, ngay cả Ishido nữa và... Read more »