Vĩnh biệt vườn địa đàng – Tiểu thuyết của Bão Vũ – kì 20

Kỳ 20 Một đêm mùa hè, nhà lò xưởng bánh bị cháy trụi. Ba xe ô-tô của nhà chủ và xe của Vĩ để trong đó cũng thành sắt vụn. Khi mọi... Read more »

Vĩnh biệt vườn địa đàng – Tiểu thuyết của Bão Vũ – kì 19

Kỳ 19 – “Cậu đang học ở ngôi trường mang tên một nhà thám hiểm. James Hawkins là người chuyên săn tìm những miền đất mới cho Anh quốc. James trung thành... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 16

Từ khi con thuyền galleon tới, đầu óc Omi luôn xao động và đầy lo ngại cho sự an toàn của Yabu. “Thưa Chúa công, cho phép con đi cùng, con có... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 15

“Nhưng nếu là ông, thì ông đã tuân lệnh và đã nói cho tôi biết về con tàu rồi. Yabu cần phải được vận động, đúng không? Tôi cần sự hung bạo... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyêt của James Clavel (Anh) – Kì 14

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng “Tại sao cháu không tè vào mặt nó?” Yabu hỏi. “Thưa Chúa công,lúc đầu cháu cũng định thế. Nhưng tên hoa tiêu đó vẫn... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyêt của James Clavel (Anh) – Kì 13

CHƯƠNG 06 Người dịch: Ngô Vĩnh  Viễn và Bùi Phụng ~ Mọi con mắt đổ dồn vào Blackthorne. “Chúng cần gì tôi?” “Tôi không biết”, cha Sebastio nói nghiêm trang. “Nhưng anh... Read more »

Vĩnh biệt vườn địa đàng – Tiểu thuyết của Bão Vũ – kì 18

Kỳ 18   Ngày chủ nhật. Vĩ xin phép bà chủ chỉ làm ca sáng sớm và ca tối như ngày thường. Bảy giờ sáng, Vĩ đưa xe ra khỏi gian xưởng.... Read more »

Vĩnh biệt vườn địa đàng – Tiểu thuyết của Bão Vũ – kì 17

Kỳ 17 Vĩ đưa xe ô-tô vào sân xưởng bánh. Chiếc xe mới tinh bóng loáng làm những người thợ bánh ngạc nhiên. Bà Khởi đang ghi sổ sách trong xưởng cũng... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyêt của James Clavel (Anh) – Kì 12

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng Giàn thiêu đã được chuẩn bị. Một đoàn năm người trong làng đã có mặt ở đó. Đây là nơi kỳ thú trong làng,... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 11

Người dịch : Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng CHƯƠNG 05 ~ Ngay trước tia sáng đầu tiên, tiếng kêu dừng. Bấy giờ mẹ của Omi đã ngủ. Cả Yabu cũng đã... Read more »