Hộp thư dự thi số 29

Từ ngày 29/09 đến ngày 05/10/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả: Read more »

Hộp thư dự thi số 28

Từ ngày 15/09 đến ngày 28/09/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả: Read more »

Hộp thư dự thi số 27

Từ khi phát động cuộc thi “Thơ Hải Phòng 2014” tới nay, Ban Tổ chức cuộc thi không chỉ nhận được tác phẩm dự thi của đông đảo bạn đọc gần xa,... Read more »

Hộp thư dự thi số 26

Từ ngày 08/09 đến ngày 14/09/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả: Read more »

Hộp thư dự thi số 25

Từ ngày 01/09 đến ngày 07/09/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả: Read more »

Hộp thư dự thi số 24

Từ ngày 25/08 đến ngày 31/08/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả: Read more »

Hộp thư dự thi số 23

Kể từ khi phát động đến nay (8/2014), cuộc thi “Thơ Hải Phòng năm 2014” đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các tác giả và bạn đọc... Read more »

Hộp thư dự thi số 22

Từ ngày 18/08 đến ngày 24/08/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả: Read more »

Hộp thư dự thi số 21

Từ ngày 11/08 đến ngày 17/08/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:   Read more »

Hộp thư dự thi số 20

Từ ngày 04/08 đến ngày 10/08/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả: Read more »