Giải pháp nào là thực sự có hiệu lực – Trần Nhuận Minh

Hội thảo “Tác phẩm hay – đích đến và giải pháp” do Liên chi hội Nhà văn các tỉnh phía Bắc (Hội Nhà văn Việt Nam) vừa được tổ chức tại Thái... Read more »

Nghiên cứu- phê bình văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa nhìn từ lý thuyết hiện sinh – Cao Thị Hồng

1. Không phải ngẫu nhiên, chủ nghĩa hiện sinh khi vừa mới ra đời đã nhanh chóng lan tỏa rộng khắp các quốc gia trên toàn thế giới. Sức ảnh hưởng của... Read more »

Tài năng là điều kiện tiên quyết để có tác phẩm hay – Đình Kính

Hội thảo “Tác phẩm hay – đích đến và giải pháp” do Liên chi hội Nhà văn các tỉnh phía Bắc (Hội Nhà văn Việt Nam) vừa được tổ chức tại Thái... Read more »

Làm thế nào để có tác phẩm hay? – Tống Ngọc Hân

Hội thảo “Tác phẩm hay – đích đến và giải pháp” do Liên chi hội Nhà văn các tỉnh phía Bắc (Hội Nhà văn Việt Nam) vừa được tổ chức tại Thái... Read more »

Một vài suy nghĩ về viết văn hay – Lê Hà Ngân

Hội thảo “Tác phẩm hay – đích đến và giải pháp” do Liên chi hội Nhà văn các tỉnh phía Bắc (Hội Nhà văn Việt Nam) vừa được tổ chức tại Thái... Read more »

Cuộc tái hôn thuần khiết “Bến nước thứ 13” và đôi bờ ảo thực – Bình thơ của Nguyễn Thanh Huyền

VHP: Giới thiệu đôi nét về 1- Tác giả thơ Nguyễn Huy Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hải Dương Quê: Thọ Xuân, Thanh Hóa Đã xuất bản: –  Giữa hai... Read more »

Bàn luận về Nguyễn Du trên một số tạp chí miền Nam giai đoạn 1954-1975 – Lê Thụy Tường Vy

Trên các tạp chí ở Miền Nam giai đoạn 1954-1975, các bài nghiên cứu và phê bình linh hoạt nhìn ngắm Nguyễn Du từ đủ mọi góc độ, có góc độ truyền... Read more »

Phạm Quỳnh với Nam Phong tạp chí (1917-1934)

PGS. TS. Nguyễn Đức Thuận Sau cuộc chiến “bình định” bằng súng đạn (từ 1858  đến 1897), thực dân Pháp bắt đầu chuyến sang tấn công nước ta trên mặt trận văn... Read more »

Nghĩ qua bóng ngày biến cải – Lê Thu Thời

Cái “Huyệt” ở mỗi truyện, cũng là “cái huyệt” trong cách nhìn, cách nghĩ, cách khám phá vào tầng sâu mang lốc xoáy, mang vệt loang của “những lần Nhà văn cùng... Read more »

Văn học viết về chiến tranh Cách mạng là đề tài lớn – Hà Anh

  Lý do nữa khiến văn học đề tài chiến tranh Cách mạng trở lại là trong tình hình văn chương hiện nay, con người hiện đại rất lúng túng việc tìm... Read more »