Chùm thơ dự thi số 26: Phạm Lam Hà (Hải Dương), Đào Thanh Tùng (Hà Nội), Bùi Thị Phương ( Cộng hoà Pháp)

Chùm thơ số 26 với tiếng thơ đa thanh của nhều tác giả Read more »

Chùm thơ dự thi số 25: Trần Huy Minh Phương và Trương Nam Chi (TP. Hồ Chí Minh), Lý Thị Minh Khiêm ( Lâm Đồng )

vanhaiphong tran trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 25 với các tác giả Trần Huy Minh Phương,  Trương Nam Chi và  Lý Thị Minh Khiêm. Read more »

Chùm thơ dự thi số 24: Nguyễn Thị Hà Trang ( Hồ Chí Minh), Hoàng Lam Bình (Hà Nội),Nguyễn Giúp (Quảng Nam), Nguyễn Thánh Ngã ( Lâm Đồng)

Văn hai phong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 24 của các tác giả: Nguyễn Thị Hà Trang ( Hồ Chí Minh), Hoàng Lam Bình (Hà Nội),Nguyễn Giúp (Quảng... Read more »

Chùm thơ dự thi số 23 – Công Nam (Hải Phòng), Đăng Trình (Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Thúy Ngoan (Hải Phòng)

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 23 với tiếng thơ của  các tác giả Công Nam, Đăng Trình và Nguyễn Thị Thúy Ngoan. Read more »

Chùm thơ dự thi số 22: Nguyễn Thanh Lâm (Hà Nội), Nguyễn Hải Việt (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Trìu (Yên Bái).

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 22 với các tác giả Nguyễn Thanh Lâm (Hà Nội), Nguyễn Hải Việt (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Trìu (Yên Bái). Read more »

Chùm thơ dự thi số 21: Nguyễn Thị Kim Nhung ( ĐH Văn hóa Hà Nội); Đỗ Tấn Đạt (Quảng Nam)

vanhaiphong – Trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 21. Read more »

Chùm thơ dự thi số 20: Lê Đình Tiến – Hưng Yên, Lê Văn Hiếu – Lâm Đồng và Nguyễn Thái Việt (Hà Nội)

Chùm thơ dự thi số 20 trân trọng giới thiệu các tác giả: Lê Đình Tiến – Hưng Yên, Lê Văn Hiếu – Lâm Đồng và Nguyễn Thái Việt (Hà Nội) Read more »

Chùm thơ dự thi số 19 : Tuấn Anh ( Hải Phòng), Hoàng Lam Bình ( Hà Nội), Lê Thanh Hải (Nghệ An).

Và cũng tại đây, lần đầu tiên chúng tôi công bố chùm thơ dự thi viết cho Thiếu nhi của tác giả Lê Thanh Hải. Read more »

Chùm thơ dự thi số 18 – Lục bát người Đất Cảng: Nguyễn Thị Thúy Ngoan – Nga Anh Hoàng- Phạm Thị Hòa

Chùm thơ dự thi số 18 – Lục bát người Đất Cảng: Thơ lục bát vốn là thế mạnh của người Hải Phòng, đã có nhiều tác giả thơ lục bát nổi... Read more »

Chùm thơ dự thi số 17: Các tác giả, Trần Kim Anh (Hà Nội), Đinh Y Văn (Hà Nội), Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang)

vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 17 Read more »