Chùm thơ dự thi số 29: Huỳnh Tuấn Vinh ( Lâm Đồng), Thành Văn ( ĐHSP TP.HCM), Dương thành Thái (Lâm Đồng)

Sự góp mặt của 03 tác giả trong chùm thơ dự này sẽ đm đén người đọc những suy ngãm tái tê về số phận con người trôi trong thời gian, thời... Read more »

Chùm thơ dự thi số 28: Tạ Bá Hận ( Bắc Ninh), Bùi Thị Thương (Bình Định), Phạm Minh Dũng (TP. Hồ Chí Minh), Vũ Quang Tần ( Hà Nội)

Chùm thơ dự thi 28 với 04 gương mặt thơ với những ký ức lịch sử, nguồn cội và cả “những giấc mơ nghiêng” giữa bộn bề cuộc sống. Read more »

Chùm thơ dự thi số 27 : Nguyễn Thị Thanh Thanh (tp Hồ Chí Minh), Trương Thị Thoa (Nhật Bản) , Nguyễn Thanh Nga ( Quảng Ninh), Huỳnh Minh Tâm ( Quảng Nam),

Trân trọng giới thiệu cùng đọc giả chùm thơ dự thi số 27 với sự có mặt của 4 tác giả hai miền Nam, Bắc và một tiếng thơ gửi về từ... Read more »

Chùm thơ dự thi số 26: Phạm Lam Hà (Hải Dương), Đào Thanh Tùng (Hà Nội), Bùi Thị Phương ( Cộng hoà Pháp)

Chùm thơ số 26 với tiếng thơ đa thanh của nhều tác giả Read more »

Chùm thơ dự thi số 25: Trần Huy Minh Phương và Trương Nam Chi (TP. Hồ Chí Minh), Lý Thị Minh Khiêm ( Lâm Đồng )

vanhaiphong tran trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 25 với các tác giả Trần Huy Minh Phương,  Trương Nam Chi và  Lý Thị Minh Khiêm. Read more »

Chùm thơ dự thi số 24: Nguyễn Thị Hà Trang ( Hồ Chí Minh), Hoàng Lam Bình (Hà Nội),Nguyễn Giúp (Quảng Nam), Nguyễn Thánh Ngã ( Lâm Đồng)

Văn hai phong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 24 của các tác giả: Nguyễn Thị Hà Trang ( Hồ Chí Minh), Hoàng Lam Bình (Hà Nội),Nguyễn Giúp (Quảng... Read more »

Chùm thơ dự thi số 23 – Công Nam (Hải Phòng), Đăng Trình (Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Thúy Ngoan (Hải Phòng)

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 23 với tiếng thơ của  các tác giả Công Nam, Đăng Trình và Nguyễn Thị Thúy Ngoan. Read more »

Chùm thơ dự thi số 22: Nguyễn Thanh Lâm (Hà Nội), Nguyễn Hải Việt (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Trìu (Yên Bái).

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 22 với các tác giả Nguyễn Thanh Lâm (Hà Nội), Nguyễn Hải Việt (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Trìu (Yên Bái). Read more »

Chùm thơ dự thi số 21: Nguyễn Thị Kim Nhung ( ĐH Văn hóa Hà Nội); Đỗ Tấn Đạt (Quảng Nam)

vanhaiphong – Trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 21. Read more »

Chùm thơ dự thi số 20: Lê Đình Tiến – Hưng Yên, Lê Văn Hiếu – Lâm Đồng và Nguyễn Thái Việt (Hà Nội)

Chùm thơ dự thi số 20 trân trọng giới thiệu các tác giả: Lê Đình Tiến – Hưng Yên, Lê Văn Hiếu – Lâm Đồng và Nguyễn Thái Việt (Hà Nội) Read more »