Tình yêu không biên giới – Chùm thơ của Hồ Anh Tuấn

Núi lội biển như người đi mải miết… Read more »

Động hưởng – Chùm thơ của Công Nam

Gió đổi ngôi/ vầng em xanh nửa tóc… Read more »

Ta về yêu lấy Hải Phòng – Chùm thơ của Vũ Tư

Vanhaiphong.com: Ông không có tham vọng làm thơ để trở thành “Nhà Thơ”. Nhưng có lẽ do lòng yêu thơ và do công việc nên ông cứ viết. Nhuần nhụy, khiêm nhường,... Read more »

Miền sông quê – Chùm thơ của các tác giả Nghệ An

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Miền Sông quê” của các tác giả Nghệ An: Thạch Quỳ, Nguyễn Thị Phước, Cẩm Thạch, Văn Hiền, Lê Thái Sơn. Read more »

Cánh cửa sang mùa – Chùm thơ của nhiều tác giả

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Cánh cửa sang mùa” của các tác giả Hà Thúc Quả, Nguyễn Hồng Văn, Nguyễn Thanh Tuyên, Bùi Quý Thực và Nguyễn Ngọc Phát. Read more »

Ảo ảnh người về – Chùm thơ của nhiều tác giả

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Ảo ảnh người về” của các tác giả Phạm Thế Luật, Trần Quốc Minh, Trần Nguyên Phúc, Bùi Chí Hùng. Read more »

Thơ trong Ngày thơ

  Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ của một số tác giả đã tham dự ngày thơ Việt Nam lần thứ 12 tại Hải Phòng tổ chức vào ngày 13 tháng... Read more »

Lối xuân – Chùm thơ của nhiều tác giả

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả: Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Thanh Tuyên, Minh Trí, Cù Thị Thương và Đinh Thường. Read more »

Chùm thơ Nguyễn Hồng Văn

Dòng sông quen với bộn bề dòng sông… Read more »

Khoảng sáng tim mình – Chùm thơ của nhiều tác giả

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Trần Thị Lưu Ly, Hồ Anh Tuấn, Hoàng Duy Bình, Bùi Thị Thu Hằng, Tất Hanh. Read more »
violin amazon amazon greens powder