Lấy cả túm thuốc lào – Cùng cười nhá

  Thuốc lào mày cũng lấy à?… Read more »

Luyện công mồng tám tháng ba

Tháng ba mà lười luyện công Đại gia rồi cũng đi tong có ngày… Read more »

Khuyến cáo 8-3

  Khuyến cáo 8-3… Read more »

Thư giãn với tranh nude cổ điển

  ĐẦU NĂM MÙI THƯ DÃN VỚI TRANH NUDE CỔ ĐIỂN… Read more »

Thư giãn cuối tuần – Chuyện cười ngày tết

  CHÚC MỪNG NĂM MỚI… Read more »

CƯỜI VẶT mà trui hết râu…

CƯỜI VẶT mà trụi hết râu Nên chăng cạo trước, lần sau  định nhòm!?… Read more »

Nỗi đau ngày Valentine

Còn vui chè chén hôm qua Ngày TÌNH YÊU đến thế mà… ôi thôi!! Read more »

Tương phản

Tranh Thư Giãn Read more »

Thư giãn với tranh nude cổ điển

  Thư giãn với tranh nude cổ điển   Read more »

Tình bạn

Chuyên mục thư giãn đăng hai bức ảnh vui với tựa đề “Tình bạn” do VHP sưu tầm. Mời các bạn tiếp tục sưu tầm ảnh vui và gửi về cho BBT... Read more »