Cươi nửa đêm – Thư giãn

Những cô gái trong cuộc đời người đàn ông Sự khác biệt ở những cô gái tuổi 8, 18, 28, 38, 48 và 58 là gì?.. Read more »

Của không dùng đến – Thư giãn

Và thế là ông ấy đi ra, ra đến cửa ông ấy mới hỏi còn cái gì chồng bà đã lâu ngày không dùng nữa không? Thế rồi…   Read more »

Còn hơn cả nhân sâm — Ảnh thư giãn

  ỚT ĐẮT HƠN  SÂM Read more »

Ảnh du lịch hài hước

Du lịch sinh thái Read more »

Kiệm lời

Đần  và  Ngu… Read more »

Thần Đồng – Tranh hài hước

Thần đồng thời @ Read more »

Toàn chơi khó cả!

TOÀN CHƠI KHÓ CẢ!…   Read more »

Sư tử cũng gặp hạn

Người chồng thở hắt kết luận:   – Vậy là may cho nó đấy!… Read more »

Lấy cả túm thuốc lào – Cùng cười nhá

  Thuốc lào mày cũng lấy à?… Read more »

Luyện công mồng tám tháng ba

Tháng ba mà lười luyện công Đại gia rồi cũng đi tong có ngày… Read more »