Ảnh du lịch hài hước

Du lịch sinh thái Read more »

Kiệm lời

Đần  và  Ngu… Read more »

Thần Đồng – Tranh hài hước

Thần đồng thời @ Read more »

Toàn chơi khó cả!

TOÀN CHƠI KHÓ CẢ!…   Read more »

Sư tử cũng gặp hạn

Người chồng thở hắt kết luận:   – Vậy là may cho nó đấy!… Read more »

Lấy cả túm thuốc lào – Cùng cười nhá

  Thuốc lào mày cũng lấy à?… Read more »

Luyện công mồng tám tháng ba

Tháng ba mà lười luyện công Đại gia rồi cũng đi tong có ngày… Read more »

Khuyến cáo 8-3

  Khuyến cáo 8-3… Read more »

Thư giãn với tranh nude cổ điển

  ĐẦU NĂM MÙI THƯ DÃN VỚI TRANH NUDE CỔ ĐIỂN… Read more »

Thư giãn cuối tuần – Chuyện cười ngày tết

  CHÚC MỪNG NĂM MỚI… Read more »
violin amazon amazon greens powder