Phía ngoài cổng – Truyện dài cho thiếu nhi của Ngọc Châu

Chương10: Mẹ và Bố   Thật là buồn khi đứa bé chỉ có mẹ mà không có bố. Nhưng do đâu mà có nỗi buồn ấy,  em làm sao hiểu đuợc. Lúc... Read more »

Phía ngoài cổng – Truyện dài cho thiếu nhi của Ngọc Châu

Chương10: Mẹ và Bố   Thật là buồn khi đứa bé chỉ có mẹ mà không có bố. Nhưng do đâu mà có nỗi buồn ấy,  em làm sao hiểu đuợc. Lúc... Read more »

Phía ngoài cổng – Truyện dài cho thiếu nhi của Ngọc Châu

Chương 9 Viễn du Thảo dược không phải chỉ để chữa bệnh đâu, có thứ ăn đuợc đấy. Táo tầu thì ai cũng biết rồi. Còn những lát trắng tinh như sắn... Read more »

Phía ngoài cổng – Truyện dài cho thiếu nhi của Ngọc Châu

Chương 8 : Mẹo của “Chôm chỉa” Mèn và Trũi lần nữa lại phải chạy theo “Chôm chỉa” như hôm qua bị nó kéo lên  xe xích-lô. Đã hiểu tại sao nó... Read more »

Phía ngoài cổng – Truyện dài cho thiếu nhi của Ngọc Châu

Chương 7: Trời động Mèn và Trũi phiêu lưu, phiêu lưu thật sự đấy, ngoài cả dự kiến lúc ở nhà và gặp những chuyện bác Tô Hoài chưa kể đến. Có... Read more »

Phía ngoài cổng – Truyện dài cho thiếu nhi của Ngọc Châu

Chương 6: Mít-xờ-tơ  Si-li-tau ” Phi chính phủ” không phải là “vô chính phủ”. Mèn, Trũi hiểu ra như thế về Mít-xờ-tơ Si-li-tau. Phố Bạch Mai đây Phố Bạch Mai rồi Tây... Read more »

Cái bóng – truyện của Anderxen

Ở các xứ nóng, ánh nắng gay gắt hơn ở nước chúng ta nhiều lắm. Dân cư da dẻ đỏ sẫm như màu gỗ gụ. Ở xứ nóng hơn nữa, họ còn... Read more »

Phía ngoài cổng – Truyện dài cho thiếu nhi của Ngọc Châu

Chương 5: Ông Tây Chính nhờ biết một ít tiếng Anh mà Mèn và Trũi đã quen  “ông Tây’ một cách tình cờ. Chương này viết về chuyện ấy đấy. Đất thì... Read more »

Phía ngoài cổng – Truyện dài cho thiếu nhi của Ngọc Châu

Chương 4: Trên tàu hoả Chương này kể chuyện Mèn và Trũi gặp những  đứa ở trên tàu, không định quen mà rồi  đâm quen. Bạn ơi, bạn ơi Đi một ngày... Read more »

Phía ngoài cổng – Truyện dài cho thiếu nhi của Ngọc Châu

Chương 3 Những người lớn   Người lớn bao giờ cũng làm những điều để trẻ con có thể học theo, nhưng cu Thăng nhận  thấy họ hình như  ít để ý... Read more »