Nhà văn Nguyên Hồng, tài năng và nhân cách – Vũ Quốc Văn

Nguyên Hồng còn là một bậc lão trượng… Read more »

Nhà thơ Phạm Ngà

Nguyên Giám đốc Nhà Xuất bản Hải Phòng… Read more »

Bờ sông vẫn gió, một thi phẩm có giá trị nghệ thuật – Đỗ Trọng Khơi

Bờ sông vẫn gió… Read more »

Khúc hát sông quê – Lê Huy Mậu

Nhiều người thích bài hát khúc hát sông quê… Read more »

Nhà văn Mai Vui

Từ lâu, nhiều người quen gọi ông là Mai Vui… Read more »

Nhà thơ Thi Hoàng

Nhà thơ Thi Hoàng (Tên khai sinh là Hoàng Văn Bộ)… Read more »

Nhà văn Hồng Vân

Đỗ Thị Hồng Vân. Bút danh: Hồng Vân…   Read more »

Nhà văn Bão Vũ

Vào đầu thập niên 90 thế kỷ trước ở Hải Phòng xuất hiện một kiến trúc sư… Read more »
violin amazon amazon greens powder