Miền cực lạc

Ông sống trong một khu tập thể nghèo nàn nhưng yên tĩnh… Read more »

Cháu nội nhà tư sản

Phi thông báo cho trạm điều hành biết xe của nó không có khách… Read more »

Bạch ngọc Mô Ni

Dũng hồ hởi khoe: “Ở Hà Thành có một người sưu tầm đồ cổ nổi tiếng”… Read more »

Không gian đa chiều

Tôi sinh ra ở giai đoạn nhọc nhằn, thời mà mỗi khi nhớ lại, tưởng như bịa đặt, không thể tin. Thời của bao cấp. Thời, như một nhà văn đã viết,... Read more »