Luận về nhân cách – Đắc Trung

Nhân cách là thế. Rất quan trọng. Là thước đo giá trị con người. Nhân cách định hình và phát triển bổ sung hoàn thiện từng giai đoạn phụ thuộc ở độ... Read more »

Sĩ tử, sở học và nhân cách – Nhà thơ Trần Hoàng Vy

Có lẽ hình ảnh đẹp nhất hiện nay là các nam thanh, nữ tú áo xanh tình nguyện hướng dẫn, dẫn đường cho các thí sinh bước đầu còn “lạ nước, lạ... Read more »

Nhà thơ Vũ Quần Phương với sự “nghĩ mới” và “viết mới” – Trần Đắc Luân

Câu chuyện muôn đời và cũng là nỗi trăn trở muôn đời của các nhà văn, nhà thơ chính là vấn đề “sáng tạo”. Sáng tạo khác với mọi người đã đành,... Read more »

Vòng trắng bài thơ của Phạm Tiến Duật qua lời bình của Đỗ Trọng Khơi

  Vanhaiphong.com- Bài thơ Vòng trắng của Phạm Tiến Duất, khi xuất hiện vào năm 1974 đã gây cho tác giả nhiều hệ lụy. Qua thời gian, nhân thức thay đổi, Vòng... Read more »

Bàn thêm về câu chuyện Vua Hùng thọ gần 700 tuổi – nhà thơ Nguyễn Đình Minh

Do nhầm lẫn về truyền thuyết và lịch sử, hoặc vì mục đích nào đó mà những tấm bia đồng dưới chân 18 bức tượng Vua Hùng ở Công viên Đồng Xanh... Read more »

Những câu nói “nao lòng” của Chủ tịch Quốc hội – Nhà thơ Bùi Hoàng Tám

Trong một phiên họp, người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất và cũng là cơ quan lập pháp đã bày tỏ hầu hết những cung bậc của tình cảm… Read more »

Vài suy nghĩ về việc bình thơ – nhà thơ Mai Văn Hoan

Bình thơ là công việc đòi hỏi có vốn sống, có trình độ, có khiếu thẫm mỹ, tinh tế và nhạy cảm… Read more »

Sao phải cố đấm ăn xôi – Nhà thơ Văn Công Hùng

Thôi chả nói nữa, không lại bị ghét, khổ lắm ạ… Read more »

Chúng ta không đề nghị, phải yêu cầu và bắt buộc Trung Quốc rút giàn khoan – Nhà văn Đình Kính

Đọc bài phát biểu của người đứng đầu Quân đội nhân dân Việt Nam, một đất nước độc lập, có chủ quyền, tự hào với ngàn năm văn hiến tại hội nghi... Read more »

Viển vông lúc này là có tội, một cái tội không thể tha thứ – Nhà văn Chu Lai

  Trong lịch sử bang giao giữa các quốc gia trên thế giới, đúng là tôi chưa thấy một nước nào lại có thể cùn, liều,  và thiếu tự trọng đến vô... Read more »