Thấy gì qua những vụ án động trời – Nhà thơ Trần Đăng Khoa

Dương Tự Trọng cũng vì liều mình cứu anh mà vi phạm pháp luật để rồi dẫn đến thân bại danh liệt… Read more »

Hưng Nhượng đại vương Trần Quốc Tảng, 700 năm nhìn lại và vấn đề thờ phụng ông tại đền Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Trần Quốc Nghiễn, Trần Quốc Tảng… khi mất, chôn cất ở đâu… là một bí mật tuyệt đối của quốc gia. Không bao giờ để lại dấu vết lăng mộ, vì e... Read more »

Thành kiến, đố kỵ trong văn chương thật đáng sợ

Nhiều khi, chỉ muốn chứng tỏ mình là nhà văn nhớn, nhà văn sang trọng, nhà văn chuyên nghiệp…, là có ông sẵn sàng sổ toẹt ngay thứ văn chương có vẻ... Read more »

Từ hai trường hợp nhặt được của rơi trả lại người mất- Nghĩ về vụ án tham nhũng ở Vinalines

Tôi muốn dẫn lại hai mẩu chuyện cảm động mà thông tin đại chúng đã đưa… Read more »

Trông người lại ngẫm đến ta – Nhà thơ Vương Trọng

Đặc điểm lớn nhất của giáo dục nước ta trong hơn nửa thế kỷ qua là học một đằng, hành một nẻo… Read more »

Xóa hội văn nghệ địa phương cũng được, nhưng còn khối thứ đáng xóa… – Trần Đức Tiến

P.V: – Anh có quan tâm vụ nhà thơ Đăng Hạ “Chủ tịch Câu lạc bộ Sáng tác Văn học Nghệ thuật Việt Nam” làm mưa làm gió ở các địa phương... Read more »

Lắng nghe ý nguyện của dân

Công cuộc đổi mới, mở rộng dân chủ… Read more »

Cái nước mình nó thế

Nhiều người điện thoại đến… Read more »

Văn học, nghệ thuật và hóa đơn đỏ

Văn học nghệ thuật thực chất là một ngành sản xuất… Read more »

Biểu quyết cho tương lai

Đọc báo thấy những số liệu sau đây… Read more »