Giải thưởng VHNT 2016: Hội VHNT địa phương không có giải A

Ngày 17/01, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tiến hành trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2016. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 66 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 8 tác phẩm của tác giả là hội viên các hội chuyên ngành trung ương; 58 tác phẩm của hội viên hội văn học nghệ thuật địa phương.

Ngày 17/01, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tiến hành trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2016. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 66 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 8 tác phẩm của tác giả là hội viên các hội chuyên ngành trung ương; 58 tác phẩm của hội viên hội văn học nghệ thuật địa phương.

Trong số 58 giải thưởng của các hội văn học nghệ thuật địa phương năm nay không có giải A mà chỉ có 10 giải B, 22 giải C, 20 giải Khuyến khích và 6 giải dành cho tác giả trẻ.

Ban Tổ chức cho biết,  năm 2016 có 52/63 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Có thể nói hầu hết các lực lượng sáng tạo văn học nghệ thuật cả nước đều hưởng ứng tham dự giải thưởng hàng năm của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Các tác phẩm có chất lượng cao nhất của 8 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương tham dự và nhận giải đã làm nên một diện mạo thực sự của Giải thưởng Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam – tổ chức đứng đầu nhằm tập hợp, đoàn kết, sáng tạo văn học nghệ thuật cả nước.

Năm 2016, theo Quy chế sửa đổi Giải thưởng Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2011, mỗi hội chuyên ngành trung ương được gửi 1 tác phẩm đề nghị Hội đồng Giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao giải. Hết thời hạn quy định, Ban Tổ chức nhận được 8 tác phẩm của các đơn vị  Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam và Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam.

52 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố gửi tham dự 349 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả, trong đó có 31 đơn vị đoạt giải.

Giải thưởng Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2016 đã lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc nhất trong năm của các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố. Những tác phẩm này đã được xuất bản, tham gia triển lãm hoặc công bố, trình diễn, được công chúng mến mộ và báo chí đề cập đến.

Giải thưởng đã phản ánh khách quan các tác phẩm văn học nghệ thuật của các tác giả là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố, vẫn duy trì và đi theo khuynh hướng truyền thống. Các tác giả trẻ có thể hiện sự tìm tòi, đổi mới; nội dung, chủ đề vẫn bám sát đời sống và truyền thống đạo lý của dân tộc.

Đặc biệt, nhiều tác phẩm đi vào đề tài thời sự của đất nước như vấn đề bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo. Mỗi chuyên ngành văn học nghệ thuật đều có đặc thù riêng, chất lượng giải thưởng các chuyên ngành năm 2016 cũng thể hiện nhiều tính riêng biệt đó.

(Nguồn: Baotintuc.vn)

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder