Gieo màu lửa tim – Baobien Nguyen (Japan -Okinaoa)

Gieo màu lửa tim

Anh nhìn cúc trắng họa mi
Thương em rét lạnh và vì xa xôi
Dẫu nơi đông đúc xứ người
Đỏ xanh phố thị lả lơi ánh đèn.

Biết rằng đâu chỉ mình em
Sa vào trăng khuyết lưỡi liềm lật chao.
Tơ lòng xót tựa cấu cào
Trăm năm còn biết duyên nào hay không.

Họa mi thanh dịu trắng đồng
Japan vàng lá thu phong nhẹ nhàng
Gạn lòng ép nhớ mênh mang
Hoài mong chắp nối lỡ làng cho nhau.

Trở trăn gạt bỏ Đông sầu
Để Xuân tung tẩy gieo màu lửa tim…

Okinawa
Bbn.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder