Hài hước cùng thơ luật Đường – THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Người của, lấy cân ta thử nhắc,

Mới hay rằng của nặng hơn người.

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN…

Người của, lấy cân ta thử nhắc,

Mới hay rằng của nặng hơn người.

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

 

 

CỦA HƠN NGƯỜI

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

Ðời nay nhân nghĩa tựa vàng mười,

Có của thì hơn hết mọi lời.

Trước đến tay không, nào thiết hỏi,

Sau vào gánh nặng, lại vui cười.

Anh anh, chú chú, mừng hơn hớn,

Rượu rượu, chè chè, thế tả tơi.

Người của, lấy cân ta thử nhắc,

Mới hay rằng của nặng hơn người.

 

NGẪU HỨNG ĐỌC “CỦA NẶNG HƠN NGƯỜI”

 

Ngọc Châu

Chữ nghĩa ngày nay bẩn quá trời

Yêu thương chắc cũng thế mà thôi

Nàng đòi quấn cổ mươi vòng ngọc

Ta tóp lòng teo bốn góc trời

Áo gấm, kim cương gài mấy chục

Hài thêu, phỉ thúy đính trăm đôi

Xiêm y nặng quá chân xiêu vẹo

Cởi tuốt ra cân, của vượt người!

 

Vịnh cô Cáy chợ Rồng

Trần Tế Xương

 

Ai đẹp hơn cô Cáy chợ Rồng

Mình cô thì một, chợ thì đông
Giời còn bể đó, tùy ngang dọc

Người phải cua đâu, chớ hãi hùng

Buôn trứng những toan kề cửa lỗ
Sợ còng chẳng dám động chân lông

Hỡi ai thiên hạ, ra cùng rốc
Yếm trắng như cô phải chọn chồng


NGẪU HỨNG  ĐỌC ‘CÔ CÁY CHỢ RỒNG”

 

ANH CÁ SÂN BANH


Quyết cá kèo trên cháy xích lô

Chuồn lanh vế dưới nướng mô tô

Đòng đong vét hết chơi cho đã

Cân cấn còn đâu đói thấy mồ

Vẫn ngạnh đầu bò, chày cũng cá

Còn căng vây vược, nghoéo không lo

Hồi nhanh kẻo muộn hàm kình đấy

Cá gỗ giành sâu vợ nó nhờ!

Ngọc Châu

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder