Hành quân xa – thơ cho thiếu nhi của Phạm Đình Ngọc Hân

Bé thích cười tít mắt
Bước một hai giậm đà
Nắng đông vào đầu ngõ
Theo bé hành quân xa…

 

Bé thích cười tít mắt
Bước một hai giậm đà
Nắng đông vào đầu ngõ
Theo bé hành quân xa.


HÀNH QUÂN XA

Đội mũ sao vành rộng
Mặc quân phục xanh tươi
Bộ đội tí hon cười
Con chào đồng chí mẹ !

Mẹ ở nhà đợi nhé
Con đi hành quân đây
Sẽ mua quà cho Mẹ
Một ô tô sữa đầy

Đồng chí con đi nhé !
Mẹ giơ tay nghiêng chào
Đừng khóc nhè nhớ mẹ
Ăn cho no bụng vào

Bé thích cười tít mắt
Bước một hai giậm đà
Nắng đông vào đầu ngõ
Theo bé hành quân xa.

P ĐNH

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder