Hội thảo VN8+1 “Văn học nghệ thuật địa phương với đề tài biển đảo và du lịch”


Ngày 3.12.2014, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồ Sơn, Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng Đã đăng cai tổ chức Hội thảo “Văn học nghệ thuật địa phương với đề tài biển đảo và du lịch” của Nhóm hợp tác và phát triển văn học nghệ thuật của 9 Hội VHNT các tỉnh, thành phố phía Bắc (VN 8+1).

Ngày 3.12.2014, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồ Sơn, Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng đã đăng cai tổ chức Hội thảo “Văn học nghệ thuật địa phương với đề tài biển đảo và du lịch” của Nhóm hợp tác và phát triển văn học nghệ thuật của 9 Hội VHNT các tỉnh, thành phố phía Bắc (VN 8+1).


Quang cảnh Hội thảo VN8+1 “Văn học nghệ thuật địa phương với đề tài biển đảo và du lịch”

Tham dự Hội thảo có Nhà văn Tùng Điển – Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; đại biểu VNS thuộc nhóm VN 8 +1 bao gồm: Hải Phòng, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Yên Bái và khách mời là đoàn VNS Bắc Ninh; Ban Thường vụ cùng Chủ tịch các Hội chuyên ngành Hội LH VHNT Hải Phòng; đại diện Ban tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Qua 11 tham luận trình bày tại Hội thảo đã phác họa những nỗ lực của các Hội VHNT thuộc nhóm VN8+1 trong việc tham gia vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước; đồng thời xác định rõ trách nhiệm và các giải pháp giúp văn nghệ sỹ sáng tạo nên những tác phẩm, công trình VHNT có giá trị về đề tài biển đảo và du lịch.

Cũng trong Hội thảo nhóm VN 8 +1 đã chính thức kết nạp thêm Hội VHNT Bắc Ninh trở thành thành viên chính thức của nhóm. Dự kiến cuộc gặp gỡ tiếp theo sẽ do Hội VHNT Bắc Giang đăng cai tổ chức.

Đ.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder