Hiện thân kiếp này- Dung Thị Vân (Mĩ)

      HIỆN THÂN KIẾP NÀY
1-
Đứng bên đông nhớ bên Tây
Bụi trùng gió điệp nơi này quặn đau
Dòng tâm đen đỏ nát nhàu
Bầm gan xé thịt đỏ au phận người
2-
Chiều bên song cửa liếc trời
Thấy mây cô quạnh nửa vời khuyết nhân
Người đi khuất mấy trùng luân
Tuyết trời bao phủ mấy lần đông qua
3-
Ta về cõi nợ mù xa
Kiếp người chẳng biết đâu là trả vay
Giật mình gió cuốn chiều nay
Hiện thân mình trả kiếp này cho nhau

D.T.V

Bài viết khác