Hoa kì trên từng cây số – Kí của nhà thơ Trịnh anh Đạt (Hoa Kì)

Kéo dài 110 năm mới phục hồi tư cách công dân và 60 năm sau bức phù điêu tạc trên vách đá mới được hoàn thành! (Chuyện chỉ có ở nước Mỹ)
Cuộc nổi dậy, chống lại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, lùi lại 110 năm sau, mới được Tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford ký phê duyệt nghị quyết của Thượng viện, phục hồi quyền công dân cho tướng Robert Lee. Trong diễn văn của Tổng thống có đoạn:
“…Với tư cách một con người, ông là biểu tượng của lòng dũng cảm và trách nhiệm. Với tư cách nhà giáo dục, ông hướng tới luân lý và sự học hỏi để đạt được sự thông hiểu và xây dựng một quốc gia mạnh mẽ hơn. Con đường ông chọn sau chiến tranh trở thành biểu tượng cho những ai đã hành quân cùng ông trong những năm cay đắng tới Appoattox. Tư cách của tướng Lee là một hình mẫu cho thế hệ sau, khiến cho việc phục hồi quyền công dân của ông, là một sự kiện mọi người Mỹ có thể tự hào!…

T.A.D

(Hoa Kì)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder