Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng khai mạc Trại sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

 

Chiều 8/9, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng tổ chức khai mạc Trại sáng tác Văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.
Các đại biểu dự Lễ khai mạc

Theo đó, 70 văn nghệ sĩ thành phố tham gia trại sáng tác sẽ đi thực tế và hoàn thành các tác phẩm trong tháng 9, 10/2022 tại Nghệ An quê Bác, Khu di tích K9 (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội) và thành phố Hải Phòng. Kinh phí trích từ nguồn hỗ trợ tổ chức trại sáng tác, thâm nhập thực tế và sản xuất phát sóng chương trình tuyên truyền về giải thưởng sáng tác các tác phẩm về Bác năm 2022 theo Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND thành phố.
Nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng phát biểu

Trại sáng tác nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ tham gia thâm nhập thực tế, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, có những tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng để tham dự Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025”. Đồng thời, tiếp tục cổ vũ, động viên, ghi nhận sự tham gia và đóng góp hiệu quả của văn nghệ sỹ vào hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề này.

Hồng Nhung
(Nguồn Haiphong.gov.vn)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder