Hội nghị BCH Hội Nhà văn khóa VIII – Kỳ họp thứ XIV


Sáng 06/06/2015, Hội nghị BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ XIV đã được tiến hành tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội).

Sáng 06/06/2015, Hội nghị BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ XIV đã được tiến hành tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội).

Tới dự có các đồng chí trong tổ thư ký của Ban chỉ đạo Đại hội các Hội VHNT Việt Nam: Đ/c Vũ Công Hội, quyền Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Đ/c Đoàn Anh Nô, Chánh văn phòng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Đ/c Nguyễn Bình, Chuyên viên cao cấp Vụ 4, Ban tổ chức Trung ương; 14/15 ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII.

 

Hội nghị đã tiến hành với những nội dung sau:

Nghe báo cáo kết quả của 09 đại hội khu vực, tiếp thu ý kiến thảo luận, góp ý các văn kiện trình đại hội IX.

Xem xét kết quả bầu cử đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc của các Đại hội khu vực.

Nghe đại diện Ban chỉ đạo các đại hội VHNT Trung ương công bố và đánh giá kết quả kiểm phiếu đề cử và ứng cử vào BCH khóa IX và các chức danh lãnh đạo Hội. Theo đó, 09 đại hội khu vực của Hội Nhà văn đã tuân thủ đúng qui chế tiến hành đại hội theo hai cấp. Tại các đại hội khu vực, tất cả các Hội viên Hội Nhà văn tham gia đại hội đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền đề cử và ứng cử của mình. Số phiếu không hợp lệ là rất ít (chỉ có một phiếu duy nhất). Kết quả này là nền tảng đáng tin cậy để Ban chấp hành Hội Nhà văn và Ban tổ chức đại hội tiến hành xây dựng phương án nhân sự cho nhiệm kì tới để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX.

Hội nghị đã bước đầu thảo luận đề án về công tác chuẩn bị nhân sự để trình Đại hội IX. Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua việc thành lập các đoàn đại biểu và xúc tiến công tác chuẩn bị để tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam thay mặt BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII khẳng định: Đại hội lần thứ IX Hội Nhà Văn Việt Nam về thực chất đã được khởi động từ ngày 04 tháng 05 năm 2015 với 09 đại hội khu vực lần lượt được tổ chức. Có thể nói, các đại hội khu vực đều được tiến hành theo đúng Điều lệ Hội và Quy chế tiến hành Đại hội các Hội Văn học nghệ thuật do Ban Bí thư ban hành. Với thành quả chặng đầu làm nền tảng, với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao của mỗi thành viên Ban chấp hành và Ban tổ chức đại hội, chúng ta tin tưởng rằng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX sẽ thành công tốt đẹp.

Nguồn vanvn.net

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *