Hội thảo “Di sản văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm – Tư tưởng và khuynh hướng thẩm mỹ”

Sáng nay 16/11, tại huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) Hội thảo khoa học với chủ đề “Di sản văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm – Tư tưởng và khuynh hướng thẩm mỹ” đã được Viện Văn học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội) và UBND TP Hải Phòng phối hợp tổ chức. Tham dự Hội thảo có nhiều nhà quản lý, nhà nghiên cứu văn học văn hóa Trung ương và Hải Phòng.

Sáng nay 16/11, tại huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) Hội thảo khoa học với chủ đề “Di sản văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm – Tư tưởng và khuynh hướng thẩm mỹ” đã được Viện Văn học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội) và UBND TP Hải Phòng phối hợp tổ chức. Tham dự Hội thảo có nhiều nhà quản lý, nhà nghiên cứu văn học văn hóa Trung ương và Hải Phòng.

Các nhà nghiên cứu đã đem đến Hội thảo  16 tham luận chính, đây là các các kết quả nghiên cứu mới về Nguyễn Bỉnh Khiêm và sự nghiệp thơ ca của ông được công bố. Ngoài ra Hội thảo cũng đón nhận nhiều ý kiến phát biểu tranh luận sôi nổi khác của các nhà văn, nhà nghiên cứu… Các nghiên cứu này góp phần giúp khu di tích Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ được Nhà nước công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt

Tại hội thảo,  các tham luận tập trung vào năm nhóm nội dung liên quan đến thân thế, sự nghiệp của Trạng Trình, theo đó có các vấn đề Nguyễn Bỉnh Khiêm nhìn từ góc độ lịch sử văn hóa- xã hội và tư tưởng; Những vấn đề văn bản và tình hình nghiên cứu Nguyễn Bỉnh Khiêm; Thơ ca Nguyễn Bỉnh Khiêm- nội dung và khuynh hướng thẩm mỹ; Nguyễn Bỉnh Khiêm với Hải Phòng…

Hội thảo thống nhất nhận định: Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà chính trị, nhà giáo dục, nhà tư tưởng, nhà thơ lớn trong lịch sử dân tộc, có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng trong thế kỷ XVI- “Cây đại thụ”, nhà học giả, nhà triết gia của thế kỷ XVI.

ĐM

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder