Hội thảo “Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng xanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”

Ngày 13/9/2019, tại Trung tâm Khoa học và Xã hội nhân văn trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, số 1 đường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Phòng đã diễn ra hội thảo “Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng xanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”. Sau tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc của BTC; hội thảo đã nghe bài phát biểu của Ts Phạm Hùng Tiến- Đại diện Viện Friedrich Naumann Foudation for Freedom (FNF) CHLB Đức tại Việt Nam; Tiếp đó là báo cáo kết quả nghiên cứu của Ts Vũ Quốc Huy- Viện Kinh tế Việt Nam trình bày.

Hội thảo đã tổ chức thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận. Tăng trưởng xanh đang là một trong những ưu tiên chính sách hàng đầu trên thế giới và Việt Nam. Đây là một vấn đề mới, đang được thảo luận, thử nghiệm để áp dụng trên thực tế. Khái niệm dự án xanh- green projects và cách thức tài trợ được thảo luận rộng rãi và chưa có một phương thức chuẩn cho tất cả các nước.

Các dự án xanh có tác dụng xã hội lớn, nhưng thường là những dự án rủi ro cao, lợi ích trực tiếp chưa rõ ràng, phần lớn đang trong quá trình thử nghiệm. Hội thảo một lần nữa làm rõ những nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng xanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong đó có TP Hải Phòng.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Nhà thơ Minh Trí

violin amazon amazon greens powder