Hộp thư CTV tháng 3.2015


Tháng 3/2015 vanhaiphong.com đã nhận được bài vở của các tác giả: Phạm Thanh Cải, Nguyễn Linh Khiếu (Hà Nội); Trần Võ Thành Văn, Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM); Hoàng Đình Hồng (Bắc Ninh); Đặng Thị Thúy, Dương Phượng Toại (Quảng Ninh); Trần Đức Tín (Cà Mau); Hà Chi (?) và một số tác giả trực tiếp gửi tới địa chỉ email của các biên tập viên.

Tháng 3/2015 vanhaiphong.com đã nhận được bài vở của các tác giả: Phạm Thanh Cải, Nguyễn Linh Khiếu (Hà Nội); Trần Võ Thành Văn, Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM); Hoàng Đình Hồng (Bắc Ninh); Đặng Thị Thúy, Dương Phượng Toại (Quảng Ninh); Trần Đức Tín (Cà Mau); Hà Chi (?) và một số tác giả trực tiếp gửi tới địa chỉ email của các biên tập viên.

Vanhaiphong.com sẽ xem xét giới thiệu các bài vở phù hợp với tiêu chí của web.

Đề nghị các tác giả khi gửi bài cộng tác cần ghi rõ họ tên, bút danh, số điện thoại, địa chỉ thường trú… để BBT có thể liên hệ khi cần thiết.

Cảm ơn sự cộng tác của các tác giả!


B.B.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder