Hộp thư CTV tháng 5.2015


Tháng 5/2015 vanhaiphong.com đã nhận được bài vở của các tác giả: Hoàng Đình Hồng, Phạm Thuận Thành (Bắc Ninh); Phùng Thị Như Hà (Bình Thuận);Trần Đức Tín (Cà Mau) Nguyễn Hữu Trung (Đồng Tháp); Phạm Thanh Cải, Nguyễn Đắc Trung, Nguyễn Linh Khiếu (Hà Nội); Trần Ngọc Mỹ, Dư Thị Hoàn (Hải Phòng); Nguyễn Thị Thùy Trang (Thừa Thiên – Huế); Trương Đình Phượng (Nghệ An); Nguyễn Thị Khôi (Quảng Ngãi); Nguyễn Vĩnh Bảo, Lê Hồng Anh, Trần Trí Việt, Hồ Bá Thâm (TP.HCM); Tuấn Tài (?) và một số tác giả trực tiếp gửi tới địa chỉ email của các biên tập viên.

Tháng 5/2015 vanhaiphong.com đã nhận được bài vở của các tác giả: Hoàng Đình Hồng, Phạm Thuận Thành (Bắc Ninh); Phùng Thị Như Hà (Bình Thuận); Trần Đức Tín (Cà Mau); Nguyễn Hữu Trung (Đồng Tháp); Phạm Thanh Cải, Nguyễn Đắc Trung, Nguyễn Linh Khiếu (Hà Nội); Trần Ngọc Mỹ, Dư Thị Hoàn (Hải Phòng); Nguyễn Thị Thùy Trang (Thừa Thiên – Huế); Trương Đình Phượng (Nghệ An) Nguyễn Thị Khôi (Quảng Ngãi); Nguyễn Vĩnh Bảo, Lê Hồng Anh, Trần Trí Việt, Hồ Bá Thâm (TP.HCM); Tuấn Tài (?) và một số tác giả trực tiếp gửi tới địa chỉ email của các biên tập viên.

Vanhaiphong.com sẽ xem xét giới thiệu các bài vở phù hợp với tiêu chí của web.

Đề nghị các tác giả khi gửi bài cộng tác cần ghi rõ họ tên, bút danh, số điện thoại, địa chỉ thường trú… để BBT có thể liên hệ khi cần thiết.

Cảm ơn sự cộng tác của các tác giả!

Đ.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder