Hộp thư dự thi số 03


Từ ngày 15/04 đến ngày 19/04/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả…

Từ ngày 15/04 đến ngày 19/04/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Vũ Xuân Sắc (Hải Phòng, 03 bài).
02. Phan Thanh Minh (Đà Nẵng, 06 bài).
03. Lê Hoàng Thảo (Hải Phòng, 05 bài).
04. Lại Quang Phục (Nam Định, 03 bài).
05. Nguyễn Tiến Thăng (Hà Nội, 05 bài).
06. Huy Tịnh (Hải Phòng, 03 bài).
07. Nguyễn Văn Thơ (Quảng Ninh, 05 bài).
08. Nguyễn Đình Ánh (Nghệ An, 05 bài).
09. Xương Rồng Đỏ (Hà Nội, 09 bài).
10. Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng, 03 bài).
11. Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng, 05 bài).
12. Nguyễn Trọng Văn (Hà Nội, 05 bài).
13. Nhật Thu (Huế, 05 bài).
14. Hồ Bá Thâm (TP. HCM, 08 bài).
15. Nguyễn Xuân Nha (Thanh Hoá, 05 bài).

BTC cuộc thi rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *