Hộp thư dự thi số 04

Từ ngày 20/04 đến ngày 26/04/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

Từ ngày 20/04 đến ngày 26/04/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Tác giả Lưu Lãng Khách (TP.HCM, 06 bài).
02. Tác giả Huỳnh Minh Tâm (Quảng Nam, 05 bài).
03. Tác giả Hồ Bá Thâm (TP.HCM, 15 bài).
04. Tác giả Phạm Thị Yến Trinh (TP.HCM, 10 bài).
05. Tác giả Nguyễn Hữu Trung (Đồng Tháp, 03 bài).
06. Tác giả Đỗ Quốc Bảo (Hà Nội, 03 bài).
07. Tác giả Lê Văn Hiếu (Lâm Đồng, 05 bài).
08. Tác giả Trần Thị Thắng (TP.HCM, 03 bài).
09. Tác giả Bùi Hữu Phúc (Quảng Nam, 15 bài).
10. Tác giả Hoàng Việt Hằng (Hà Nội, 05 bài).
11. Tác giả Trầm Thiên Thu (TP.HCM, 05 bài).
12. Tác giả Nguyễn Hồng Văn (Hải Phòng, 03 bài).
13. Tác giả Trần Quốc Thường (Hà Tĩnh, 13 bài).
14. Tác giả Vũ Trọng Thái (Hải Phòng, 05 bài).
15. Tác giả Đỗ Quang Tuân (Thái Bình, 11 bài).
16. Tác giả Phạm Thuận Thành (Bắc Ninh, 05 bài).
17. Nguyễn Thánh Ngã (Lâm Đồng, 05 bài).
18. Tác giả Nguyễn Cường (hải Phòng, 03 bài).
19. Tác giả Nguyễn Minh Khiêm (Thanh Hoá, 04 bài).
20. Tác giả Vũ Thị Loan (hải Phòng, 03 bài).
21. Tác giả Tú La (Bình Định, 03 bài).
22. Tác giả Ngô Đăng Khoa (Quảng Nam, 03 bài).
23. Tác giả  Phan Trọng Hào (Hà Nam, 05 bài).

BTC rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

Bài viết khác

Trả lời

violin amazon amazon greens powder