Hộp thư dự thi số 09

Từ ngày 19/05 đến ngày 24/05/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

Từ ngày 19/05 đến ngày 24/05/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Nguyễn Trường Thọ (Nghệ An, 03 bài).
02. Nguyễn Cường (Hải Phòng, 03 bài).
03. Hồ Bá Thâm (TP.HCM, 03 bài).
04. Lê Đình Tâm (Hưng Yên, 39 bài).
05. Nguyễn Ngọc Hạnh (Đà Nẵng, 03 bài).
06. Bàn Hữu Tài (Thái Nguyên, 03 bài).
07. Hoàng Chiến Thắng (Bắc Cạn, 03 bài).
08. Huệ Nguyên (Đắk Lắk, 05 bài).
09. Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi, 05 bài).
10. Lương Thế Phiệt (Hải Phòng, 04 bài).
11. Lê Hoà (TP.HCM, 05 bài).
12. Trần Quốc Chính (Hà Nội, 03 bài).
13. Thành Văn (?, 04 bài).
14. Nguyễn Thị Nghinh (Vĩnh Phúc, 05 bài).
15.Trần Duy Hạnh (Hải Phòng, 04 bài).

BTC rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder