Hộp thư dự thi số 12

Từ ngày 09/06 đến ngày 15/06/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

 

 

Từ ngày 09/06 đến ngày 15/06/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Trần Thắng Kiệt (Sóc Trăng, 08 bài).
02. Võ Xuân Hồng (Khánh Hoà, 05 bài).
03. Đặng Toán (Thái Bình, 05 bài).
04. Lê Xuân Nguyện (Quảng Ninh, 05 bài).
05. Ngô Thị Học (Hải Phòng, 06 bài).
06. Ngưng Thu (Bình Thuận, 04 bài).
07. Nguyễn Thanh Thuỷ (Hải Phòng, 03 bài).
08. Phạm Minh Dũng (TP.HCM, 05 bài).
09. Đinh Văn Y (Hà Nội, 04 bài).
10. Nguyễn Giúp (Quảng Nam, 04 bài).
11. Đặng Thành Văn (Thái Bình, 05 bài).
12. Nghiêm Quang Thuỳ (Vĩnh Phúc, 04 bài).
13. Ngô Thị Tuyết Sương (Quảng Nam, 03 bài).
14. Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang, 03 bài).
15. Nguyễn Thị Bích Liên (Quảng Ninh, 05 bài).
16. Trần Kim Anh (Hà Nội, 05 bài).
17. Vũ Tư (Hải Phòng, 05 bài).

BTC rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder