Hộp thư dự thi số 32


Từ ngày 20/10 đến ngày 26/10/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

Từ ngày 20/10 đến ngày 26/10/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Bùi Minh Vũ (Đắk Lắk, 05 bài).
02. Đặng Toán (Thái Bình, 05 bài).
03. Đinh Tùy Thanh (Phú Yên, 03 bài).
04. Đông Phước Hồ (Quảng Nam, 04 bài).
05. Dương Phượng Toại (Quảng Ninh, 03 bài).
06. Dương Thế Võ (Hà Tĩnh, 03 bài).
07. Dương Vương Linh (Hải Phòng, 03 bài).
08. Hoàng Đình Hồng (Bắc Ninh, 04 bài).
09. Minh MT (Quảng Nam, 04 bài).
10. Nguyễn Giúp (Quảng Nam, 03 bài).
11. Nguyễn Hồng Thuận (Lâm Đồng, 03 bài).
12. Nguyễn Khắc Khuya (Hải Phòng, 05 bài).
13. Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi, 05 bài).
14. Nguyễn Nhật Huy (Thái Nguyên, 05 bài).
15. Nguyễn Thị Thúy Ngoan (Hải Phòng, 03 bài).
16. Nguyễn Trường Thọ (Nghệ An, 05 bài).
17. Nguyễn Văn Phi (Bình Định, 04 bài).
18. Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM, 03 bài).
19. Nguyễn Xuân Môn (Kon Tum, 03 bài).
20. Phạm Ngọc Khảnh (Hà Nội, 06 bài).
21. Sơn Thủy (Hải Phòng, 05 bài).
22. Trương Nam Chi (TP.HCM, 05 bài).

BTC rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder