Hộp thư dự thi số 34


Từ ngày 03/11 đến ngày 09/11/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

Từ ngày 03/10 đến ngày 09/11/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Bàn Hữu Tài (Thái Nguyên, 03 bài).
02. Bùi Anh Đại (Hải Phòng, 25 bài).
03. Bùi Văn Thanh (Hà Nội, 03 bài).
04. Dương Đăng Huệ (Khánh Hòa, 05 bài).
05. Hồ Bá Thâm (TP.HCM, 03 bài).
06. Hoàng Đình Hồng (Bắc Ninh, 05 bài).
07. Lại Quang Phục (Nam Định, 08 bài).
08. Lê Anh Phong (TP.HCM, 10 bài).
09. Lê Công Biển (TP.HCM, 04 bài).
10. Lê Tiến Dũng (Hải Phòng, 05 bài).
11. Ngưng Thu (Bình Thuận, 03 bài).
12. Nguyễn Kim Bang (Hưng Yên, 03 bài).
13. Nguyễn Phương Uyên (TP.HCM, 04 bài).
14. Nguyễn Tiến Bình (Hà Nội, 09 bài).
15. Nguyễn Thế Thụy (Hà Nội, 04 bài).
16. Nguyễn Thông (TP.HCM, 03 bài).
17. Nguyễn Xuân Môn (Kon Tum, 03 bài).
18. Nông Quy Quy (Lâm Đồng, 05 bài).
19. Phạm Lý Quỳ (Hải Phòng, 05 bài).
20. Phạm Như Hoa (Hải Phòng, 04 bài).
21. Phan Thị Minh (Lâm Đồng, 03 bài).
22. Phan Thành Minh (Lâm Đồng, 03 bài).
23. Phùng Minh Hoài (Hải Phòng, 05 bài).
24. T.T (Đà Nẵng, 03 bài).
25. Tạ Bá Hận (Bắc Ninh, 08 bài).
26. Thu Vũ (TP.HCM, 12 bài).
27. Trần Đức Lộc  (Hải Phòng, 04 bài).
28. Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng, 03 bài).
29. Võ thị Nhạn (Bình Dương, 03 bài).
30. Vũ Văn Tuyền (Quảng Ninh, 04 bài).
31. Vũ Từ Sơn (Bắc Giang, 05 bài).

BTC rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder