Hộp thư dự thi số 36


Từ ngày 17/11 đến ngày 23/11/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

Từ ngày 17/11 đến ngày 23/11/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Dương Đăng Huệ (Khánh Hòa, 05 bài).
02. Hà Hoài Phương (Kiên Giang, 08 bài).
03. Hoàng Đình Hồng (Bắc Ninh, 05 bài).
04. Lam Hồng Thủy (CH Pháp, 06 bài).
05. Lê Anh Phong (TP.HCM, 10 bài).
06. Lê Thị Hồng Hoa (Vĩnh Long, 19 bài).
07. Lương Thế Phiệt (Hải Phòng, 05 bài).
08. Ngô Tuyết Sương (Quảng Nam, 03 bài).
09. Nguyễn Bá Hòa (Quảng Nam, 06 bài).
10. Nguyễn Quang Thuyên (Phú Thọ, 05 bài).
11. Nguyễn Quỳnh Trang (Phú Thọ, 03 bài).
12. Nguyễn Thành Giang (Quảng Nam, 03 bài).
13. Nguyễn Thị Hoa (Ninh Thuận, 15 bài).
14. Nguyễn Thị Ngọc Liên (Hà Nội, 03 bài).
15. Nguyễn Thị Xuân Đào (Đà Nẵng, 03 bài).
16. Nguyễn Xuân Môn (Kom Tum, 03 bài).
17. Phạm Thị Huyền Trang (Hải Phòng, 03 bài).
18. Thái Bảo – Dương Đình (Quảng Nam, 05 bài).
19. Trần Thị Ngọc Hiền (Đồng Nai, 04 bài).
20. Trương Nam Chi (TP.HCM, 04 bài).
21. Vũ Xuân Sắc (Hải Phòng, 03 bài).

BTC rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder