Đại hội CLB Blogger Đất Cảng nhiệm kỳ 2015 – 2017

476357-a02.jpg, 84 KB

Sáng ngày 7.2.2015, tại Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp, Hải Phòng đã diễn ra Đại hội CLB Blogger Đất Cảng nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2014, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 – 2017; Tham luận của các đại biểu và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Cung Văn hóa Việt Tiệp. Đại hội đã thống nhất Nghị quyết và đề ra mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới.

476356-a01.jpg, 85 KB

Đại hội đã bầu ra BCN nhiệm kỳ mới 2015 – 2017, gồm 5 Blogger. danh sách cụ thể: Chủ nhiệm: Công Thành; Các Phó Chủ nhiệm: Minh Trí (Cát Biển), Ngọc Huấn, Sơn Thủy; Ủy viên kiêm thủ quĩ: Nguyễn Thị Tiễn (Hoa Hải Đường).

476359-a04.jpg, 83 KB

Đại hội giao cho BCN nhiệm kỳ 2015 – 2017, căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

MT

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder