Kết nối cung cầu công nghệ Việt Nam- Hàn Quốc

Ngày 3/11/2020 tại sàn giao dịch công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, số 1 Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng; đã diễn ra phiên kết nối cung cầu công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc. Sau bài phát biểu khai mạc của ông Dương Ngọc Tuấn- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng; Bà Nguyễn Thị Cẩm Hương- Phó Giám đốc Sàn giao dịch công nghệ Hải Phòng đã có bài phát biểu đề dẫn.

Hội nghị đã nghe các bài phát biểu của đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và các bài phát biểu trực tuyến của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại đất nước Hàn Quốc. Cũng trong hội nghị, nhiều thỏa thuận hợp tác, hợp đồng ghi nhớ đã được ký kết giữa các doanh nghiệp Hải Phòng và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm kết nối cung cầu công nghệ Việt Nam- Hàn Quốc dành cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng với các đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và các doanh nghiệp đang hoạt động trên đất nước Hàn Quốc.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Nhà thơ Minh Trí

violin amazon amazon greens powder