Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tổ chức đối thoại với các văn nghệ sĩ thuộc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố

 

Chiều 14/9, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã tổ chức đối thoại với các văn nghệ sĩ thuộc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố về các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động và trụ sở của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng.
Quang cảnh buổi đối thoại

Bà Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên Giáo Thành ủy; ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đồng chủ trì buổi đối thoại.
Tham dự còn có đại diện các sở, ban ngành Thành phố có liên quan; Lãnh đạo, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp, Chủ tịch và Phó Chủ tịch 9 Hội chuyên ngành, cùng một số văn nghệ sĩ Thành phố…
Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các văn nghệ sĩ và lãnh đạo Thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động của Hội, nhất là việc di chuyển trụ sở của Hội khỏi số 19 Trần Hưng Đạo – vấn đề đang khiến nhiều văn nghệ sĩ tâm tư, có ý kiến…
Nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng báo tổng hợp các ý kiến của văn nghệ sĩ thành phố.

Sau khi nghe ý kiến của các văn nghệ sĩ và ý kiến của các sở ngành chuyên môn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà đều khẳng định: Lãnh đạo và nhân dân Hải Phòng luôn coi trọng vai trò, cũng như những đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp phát triển của thành phố Cảng trong hiện tại, cũng như tương lai; Thành phố cũng đã vận dụng tối đa các chính sách pháp luật, cũng như chức trách, thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 17 tổ chức hội đặc thù nói chung, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng nói riêng hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.
Ông Trần Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng chỉ ra trách nhiệm của các lãnh đạo Đảng đoàn và lãnh đạo tổ chức Hội trong quản lý, sử dụng trụ sở, cũng như trong đề xuất về tổ chức, hoạt động của Hội và các hội chuyên ngành với thành phố; thống nhất tạm thời chưa di chuyển trụ sở của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng khỏi nhà số 19 Trần Hưng Đạo và giao cho các cơ quan chức năng của thành phố rà soát, bố trí địa điểm mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội và theo quy định của pháp luật.
Bà Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu kết luận buổi đối thoại.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng đề nghị lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng của thành phố trong tham mưu, đề xuất với thành phố về công tác tổ chức, hoạt động, cũng như các vấn đề khác có liên quan, nhằm củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.

Đ.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder