Lời chia buồn Nhà văn, Đại tá Phạm Thanh Cải từ trần

 

BCH Hội Nhà văn Hải Phòng vừa nhận được tin:
Nhà văn, Đại tá Phạm Thanh Cải
Sinh năm 1955
Quê quán: Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng.
Đã từ trần hồi 14 giờ 00 ngày 31/3/2020, sau một thời gian bệnh nặng tại Hà Nội. Hưởng thọ 66 tuổi.
Do tình hình phòng chống dịch Covid-19, gia đình không tổ chức lễ phúng viếng.
BCH Hội Nhà văn Hải Phòng xin gửi tới gia đình Nhà văn lời chia buồn sâu sắc!

T/M BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch
Nhà thơ Đinh Thường

Bài viết khác

amazon greens powder