Mặc nhiên và Luận mai – hai bài thơ của Dung Thị Vân (North Carolina- Mĩ) (

Em quên mất trong vòng tay lạc giọng
Dù một ngày cũng giải những luận mai
Có thể em quên nhưng ta thì nhớ
Nhớ một ngày em đầm lệ ướt vai ai…

Em quên mất trong vòng tay lạc giọng
Dù một ngày cũng giải những luận mai
Có thể em quên nhưng ta thì nhớ
Nhớ một ngày em đầm lệ ướt vai ai.

MẶC NHIÊN

1- Nếu đem lục bát ra phơi
Mặt trời sẽ đọc những lời điêu ngoa
Ngẫm ra
– đâu cõi ta bà
Chỉ là quán trọ
– người ta tựa đầu
2- Sớm vò mấy khúc hà đâu
Thấy em hư thực khuyết cầu sương mai
Mặc nhiên áo gấm khuy cài
Mặc nhiên nhung lụa trang đài khóa then
*
Này em nâng cánh hồng sen…


LUẬN MAI

1- Ta cười chợt nhớ em đang khóc
Một thoáng ngỡ ngàng giây phút chia phôi
Dòng châu lẫn lạc pha suối tóc
Ta cười chưa khéo nửa viền môi
2- Em đi đỏ lại lời năm cũ
Nào đã tròn trăng tuổi phấn hoa
Ta thảng thốt vẽ em miền viễn mộng
Chút vòng tay xa xước buổi nương hồng
3- Em quên mất trong vòng tay lạc giọng
Dù một ngày cũng giải những luận mai
Có thể em quên nhưng ta thì nhớ
Nhớ một ngày em đầm lệ ướt vai ai.

D.T.V

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder