Mạn đàm “Nhà giáo Nguyễn Cảnh Ân với văn học giáo dục”

Sáng ngày 9-11-2019, tại nhà hàng Trường Giang, phố Trung Lực, quận Hải An, Câu lạc bộ thơ Trung tâm văn hoá thành phố Hải Phòng tổ chức buổi mạn đàm về những tác phẩm của nhà giáo Nguyễn Cảnh Ân với văn học giáo dục. Các nhà văn Đình Kính, Nguyễn Quốc Hùng, các nhà thơ Bằng Việt, Thi Hoàng, Kim Chuông, Phạm Ngà, Hoài Khánh, Tô Ngọc Thạch, Phạm Xuân Trường, Đinh Thường, Dương Đức Lâm, Trần Thị Lưu Ly, Hà Thúc Quả, Phạm Công Đoàn,… Các dịch giả Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Hùng Vỹ cùng nhiều nhà thơ, nhà giáo và đông đảo hội viên của nhiều câu lạc bộ thơ trên địa bàn thành phố đã tới dự, tham gia phát biểu giao lưu và trình diễn thơ ca. Gắn bó với một đời dạy học, đến nay nhà giáo Nguyễn Cảnh Ân đã được nhiều nhà xuất bản cho ra mắt bạn đọc 11 cuốn sách thơ, khảo cứu văn học và chuyên luận văn chương với sự nghiệp giáo dục. Sự cần mẫn nghiên cứu, khảo luận, biên soạn và sáng tác thơ, thể hiện rõ lòng nhiệt tình, niềm say mê, tính dân chủ và khoa học – đó là kết quả thành công đáng tự hào thu lượm được khi đón nhận những tác phẩm này.

Bài viết khác